SEARCH
YAB PM Mengumumkan Polisi Untuk Menarik Dan Mengekalkan Modal Insan Berkemahiran Tinggi

Inisiatif polisi yang telah diluluskan oleh pihak Kerajaan adalah seperti berikut:

  • Pemegang biasiswa JPA yang terpilih akan diberi kelonggaran untuk berkhidmat dengan syarikat berkaitan Kerajaan dan syarikat swasta yang lain sebagai membayar balik tempoh kontrak untuk menyokong keperluan modal insan berkemahiran tinggi di bawah program transformasi ekonomi. Mekanisme yang terperinci akan dibangunkan oleh Kerajaan pada tahun hadapan.
  • Pas Residen akan ditawarkan kepada modal insan berkemahiran tinggi ekspatriat untuk menetap dan bekerja di Malaysia. Berbanding dengan Pas Penggajian, Pas Residen akan dikeluarkan untuk tempoh masa yang lebih panjang dan tidak terikat dengan majikan tertentu. Selain itu, Pas Residen juga akan ditawarkan kepada diaspora Malaysia, khususnya yang tidak lagi memegang taraf kewarganegaraan. Jabatan Imigresen dijangka akan bersedia untuk menerima permohonan untuk pas residen selewat-lewatnya pada 1 April 2011.
  • Keperluan untuk understudy, mengiklankan jawatan eksekutif dan had tempoh maksima selama 10 tahun untuk memegang jawatan eksekutif bagi ekspatriat akan digugurkan sebagai syarat pas penggajian. Perubahan ini akan berkuatkuasa mulai tahun 2011. Polisi-polisi imigresen di atas adalah antara pelbagai penambahbaikan yang telah pun dilaksanakan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, contohnya sistem pemarkahan baru untuk memudahkan permohonan taraf penduduk tetap sejak bulan Julai 2010.

Talent Corporation akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkenaan untuk menyelaraskan pelaksanaan dasar yang diumumkan hari ini. Talent Corporation akan mula beroperasi pada bulan Januari 2011. Lembaga Pemegang Amanah Talent Corporation akan dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia. Ahli-ahlinya terdiri daripada YB Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Dato' Sri Idris Jala, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan YBhg. Tan Sri Sidek Hassan, Ketua Setiausaha Negara. Johan Mahmood Merican telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Talent Corporation.

Menurut YAB Dato' Seri Najib, adalah penting bagi Malaysia untuk memahami keperluan untuk membangun dan menarik modal insan berkemahiran tinggi untuk melaksanakan aktiviti kerja bertaraf dunia. Beliau menyatakan bahawa sejumlah besar modal insan berkemahiran tinggi diperlukan untuk memenuhi lebih daripada tiga juta peluang pekerjaan yang akan dijana menerusi pelaksanaan program transformasi ekonomi. Beliau juga menyatakan bahawa langkah yang proaktif perlu diambil untuk menarik, membangun dan mengekalkan modal insan berkemahiran tinggi yang diperlukan untuk menjana ekonomi berpendapatan tinggi. Inisiatif-inisiatif tersebut akan merangkumi pelbagai kategori modal insan berkemahiran tinggi termasuk rakyat tempatan, diaspora Malaysia, ekspatriat di dalam dan luar negara.

Penemuan "Talent Lab" ini telah dibentang kepada YAB Perdana Menteri dan YB Menteri-menteri jemaah menteri yang berkenaan serta pegawai kanan Kerajaan.

IN THIS SECTION:

HAVE A MEDIA ENQUIRY?

Kindly contact our Press Office team through email.

Please note that these contact details are strictly for journalist enquiries only. 


share this page:
Ooops!
Generic Popup