SEARCH
TalentCorp Lancar Inisiatif Aturan Kerja Fleksibel (FWA) bagi Menggalakkan Penerimaan Yang Meluas Dalam Kalangan Syarikat Malaysia


KUALA LUMPUR, 7 September: Aturan Kerja Fleksibel atau Flexible Work Arrangements (FWA) merupakan satu keperluan bagi majikan dalam era pasca pandemik kini. Syarikat perlu mempertimbangkan pelaksanaan FWA di tempat kerja mereka bagi menarik minat bakat yang lebih tepat. Sebagaimana didalam Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 yang dijangka mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2023, dimana pindaan turut merangkumi peruntukan baharu berhubung kemudahan aturan kerja fleksibel dimana;
• meningkatkan produktiviti pekerja dan menggalakkan work-life balance serta mengurangkan kos pengoperasian majikan; dan
• menjadi norma baharu terutamanya dalam fasa peralihan ke endemik yang lebih bersifat dinamik.

Justeru, bagi menyokong pindaan tersebut, Talent Corporation Malaysia (TalentCorp) hari ini melancarkan Inisiatif FWA@Workplace dengan tujuan membantu majikan yang ingin memahami dan mengetahui lebih lanjut tentang FWA serta cara untuk melaksanakannya di tempat kerja. Di bawah inisiatif ini, TalentCorp akan membantu majikan ke arah strategi integrasi FWA yang efektif di tempat kerja mereka.

TalentCorp turut akan memberikan khidmat nasihat secara menyeluruh menerusi Inisiatif ini dari aspek membantu syarikat untuk menerapkan Amalan Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan atau ‘work-life balance’ serta FWA yang tersusun dan mampan, yang seterusnya membantu dalam pelaksanaannya sebagai norma baharu di tempat kerja.

“FWA@Workplace merupakan inisiatif yang tepat pada masanya dimana ia sejajar dengan usaha kerajaan Malaysia dalam menggalakkan pelaksanaan FWA, dan ia turut seiring dengan perubahan tempat kerja dan trend tenaga kerja semasa,” kata Thomas Mathew, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TalentCorp.

“TalentCorp sentiasa berada di barisan hadapan dalam agenda Kepelbagaian dan Keterangkuman di tempat kerja sejak tahun 2013 bagi memastikan pembangunan kesejahteraan tempat kerja dititikberatkan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan sosio-ekonomi yang mampan,” tambahnya.

Sebagai faedah tambahan terhadap inisiatif ini, syarikat yang berjaya melaksanakan FWA layak mendapat Potongan Cukai Pendapatan Aturan Kerja Fleksibel (FWA), yang akan dipermudahkan oleh pihak TalentCorp.

Berikut merupakan antara contoh jenis FWA yang termasuk di bawah inisiatif ini:
Waktu Kerja Fleksi: Pekerja diberi kelonggaran untuk memilih waktu kerja mereka sendiri, asalkan ia mencukupi waktu bekerja wajib.
Bekerja Dari Rumah: Susunan Sistem Pekerjaan secara atas talian yang membolehkan pekerja bekerja dari rumah atau jauh dari syarikat.
Pemampatan Minggu Kerja: Membenarkan pekerja untuk mendapatkan cuti setiap minggu tanpa mengurangkan standard waktu bekerja.

Inisiatif FWA@Workplace ini akan berlangsung dari hari ini hingga 31 Disember 2022 dan ia terbuka kepada semua syarikat yang berdaftar di Malaysia secara PERCUMA.

Untuk mendaftarkan syarikat anda atau mendapatkan maklumat lanjut berkenaan inisiatif FWA@Workplace, anda boleh menghantar e-mel menerusi pautan fwaatworkplace@talentcorp.com.my ataupun layari www.flexworklife.my.


Dikeluarkan oleh Talent Corporation Malaysia (TalentCorp)

7 September 2022

IN THIS SECTION:

HAVE A MEDIA ENQUIRY?

Kindly contact our Press Office team through email.

Please note that these contact details are strictly for journalist enquiries only. 


share this page:
Ooops!
Generic Popup