SEARCH
TalentCorp Komited Memperkukuh Tenaga Kerja PKS Ke Arah Ekonomi MADANI

YB Tuan Jagdeep Singh Deo, Timbalan Ketua Menteri II Pulau Pinang menyaksikan Pertukaran MOU antara Encik Thomas Mathew, Ketua Eksekutif Kumpulan Syarikat TalentCorp dan Encik Jasmon Lim Keat Hin, Ketua Pegawai Operasi, The Ship Campus.

PULAU PINANG, 5 September – Bagi mencapai matlamat Ekonomi MADANI dalam mengantarabangsakan PKS dan menoktahkan kemiskinan, Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) hari ini menganjurkan bengkel Kerjasama Industri-Academia (IAC) yang menjadi platform perbincangan tentang keperluan tenaga kerja dalam sektor Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bagi menyelesaikan isu tenaga kerja.

Dengan bertemakan "Kumpulan Bakat Yang Mampan dalam Sektor PKS (Kemunculan Teknologi Baharu)", TalentCorp mengumpulkan rakan strategiknya dari universiti serta pihak berkepentingan PKS, termasuk SMECorp, SAMENTA, SMITA, dan The Ship Campus.

Siri pertama bengkel itu menggabungkan tenaga dan kepakaran pihak Inustri dan Akademia dengan mengumpul data, input dan maklum balas dari kedua-dua pihak untuk mengenal pasti cara untuk merapatkan jurang bakat dalam industri terutamanya Wilayah Utara.

Dalam majlis pelancaran tersebut, YB Jagdeep Singh Deo A/L Karpal Singh, Timbalan etua Menteri II Pulau Pinang, memuji usaha TalentCorp yang memupuk bakat serta memajukan pembangunan tenaga kerja mahir dalam industri PKS yang membolehkan Pulau Pinang mengekalkan takhtanya sebagai Lembah Silikon timur.

YB Tuan Jagdeep Singh Deo, Timbalan Ketua Menteri II Pulau Pinang, Encik Thomas Mathew, Ketua Eksekutif Kumpulan TalentCorp (Di sebelah kiri) dan Encik Jasmon Lim Keat Hin, Ketua Pegawai Operasi, The Ship Campus (Di Sebelah Kanan) bersama dengan semua peserta Bengkel Kerjasama Industri-Akademia.

“Dengan sokongan TalentCorp untuk menggalakkan persekitaran berasaskan pengetahuan, Pulau Pinang boleh menarik dan mengekalkan bakat yang memajukan sektor PKS, meningkatkan daya saingnya ke arah mencapai Wawasan Pulau Pinang 2030 yang memberi tumpuan membentuk “Negeri Pintar dan Hijau Berteraskan Keluarga
Inspirasi Negara,” tambahnya.

Encik Thomas Mathew, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TalentCorp berkata dalam ucapan alu-aluanya, program ini bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negeri, bahkan ia memenuhi tuntutan keperluan ekonomi MADANI secara keselurhannya.

“Wujud perubahan berskala global dalam aspek cara bekerja yang diterjemah sebagai “Masa Hadapan Kerja” yang didorong oleh IR 4.0 iaitu peralihan Tenaga dan Teknologi Zaman Baharu. Malaysia telah memulakan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional dan Pelan Induk Perindustrian Baharu yang digariskan seiring dengan kemampanan, menggerakkan sektor perkilangan Negara yang selari dengan rantaian nilai,” katanya.

Encik Thomas Mathew, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TalentCorp memberikan ucapan alu-aluan semasa pelancaran Bengkel Perusahaan Kecil & Sederhana Kerjasama Industri-Akademia di Wilayah Utara

"Seperti kesemua bengkel IAC kami, hasil daripada perbincangan bengkel hari ini akan dikumpulkan dan dikongsi dengan semua pihak berkepentingan yang berkaitan. Ia akan digunakan untuk pembangunan inisiatif dan program strategik ke arah meningkatkan lagi industri PKS di Malaysia," tambahnya.

Untuk bekerjasama dengan TalentCorp dan untuk maklumat lanjut berkaitan dengan Kerjasama Industri-Akademia, sila layari www.talentcorp.com.my/initiatives/industry-academia-collaboration

Dikeluarkan oleh Talent Corporation Malaysia Berhad

5 September 2023

IN THIS SECTION:

HAVE A MEDIA ENQUIRY?

Kindly contact our Press Office team through email.

Please note that these contact details are strictly for journalist enquiries only. 


share this page:
Ooops!
Generic Popup