SEARCH
Ready4Work Portal Untuk Meningkatkan Kemahiran Bakat Muda Malaysia

KUALA LUMPUR, 31 Oktober 2012: Bakat muda di Malaysia bakal dilengkapi dengan kesedaran kerjaya, gambaran industri dan maklumat yang berkaitan bersama-sama dengan kata-kata inspirasi untuk meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja mereka dengan pelancaran portal Ready4Work pada hari ini. Portal ini telah dibangunkan oleh Talent Corporation Malaysia (TalentCorp) dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Universiti Teknologi Malaysia melalui portal MyLinE. Portal ini telah dilancarkan di Universiti Teknologi Malaysia Kampus Kuala Lumpur oleh Menteri Pengajian Tinggi, YB Dato 'Seri Mohamed Khaled Nordin.

Dalam ucapannya, beliau berkata, "Pelaksanaan portal Ready4Work adalah sejajar dengan Rangka Tindakan Kebolehpasaran Siswazah yang dibangunkan oleh KPT untuk meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja bakat muda di Malaysia."

Dalam ucapan aluannya, Pro Canselor UTM, YBhg. Tan Sri Dato 'Dr Salleh Mohd. Noor bersetuju bahawa Strategi Lautan Biru antara KPT, TalentCorp dan UTM akan meningkatkan kesedaran siswazah bagi memenuhi keperluan kebolehdapatan kerja dalam industri. Kerjasama ini juga akan membawa hasil berimpak tinggi yang akan menyumbang ke arah kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja bakat muda negara.

Ready4Work mensasarkan kepada bakal graduan institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Dengan pelajar sedia ada yang berdaftar sebagai pengguna MyLinE, portal Ready4Work bersedia untuk memberi manfaat kepada hampir setengah juta pengguna di seluruh negara. "Portal Ready4Work adalah sumber yang sangat baik untuk membantu menyediakan pelajar dan graduan yang bakal menjejakkan kaki ke alam pekerjaan," kata Mohd Khalis Abd Rahim, Ketua Pegawai Modal Insan, Pengurusan Modal Insan Kumpulan Telekom Malaysia.

Dengan mengambil kira Internet sebagai landasan yang berkesan bagi meningkatkan kebolehpasaran siswazah Malaysia, TalentCorp bekerjasama dengan KPT dan UTM melalui portal MyLinE sebagai asas untuk portal Ready4Work. Dalam membangunkan portal ini, 10 rakan pengasas dan peserta industri termasuk Accenture, Axiata, CIMB, Ernst & Young, Intel, Maxis, Maybank, Motorola, PwC, TM, dan rakan kongsi penyedia kandungan seperti PEMANDU, BFM, dan Graduan telah memberi komitmen kepada agenda bakat nasional ini.

"Projek ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa pandangan jauh UTM dan KPT, serta komitmen syarikat terkemuka Malaysia," kata Ketua Pegawai Eksekutif TalentCorp Johan Mahmood Merican. Kandungan berkualiti tinggi yang disumbangkan oleh rakan pengasas mengenai kerjaya dan kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja para graduan ini hanyalah permulaan, kerana diyakini bahawa Ready4Work akan mampu menarik lebih banyak syarikat untuk bersama-sama menyertai inisiatif ini.

"Ready4Work disokong oleh rakan- pengasas yang juga merupakan peserta utama industri. Kandungan portal ini adalah relevan kepada graduan yang berhasrat untuk memulakan kerjaya atau untuk tujuan pembangunan diri. Ia boleh diakses dengan mudah dan mod penyampaiannya bersesuaian dengan keperluan pembelajaran generasi muda, "menurut Lee Soo Fern, People Leader di Ernst & Young.

Dengan kandungan yang relevan, Ready4Work akan mampu memperkenalkan alam pekerjaan kepada para penuntut seawal mungkin dan memberikan peluang latihan dalam pekerjaan.

Bagi mempamerkan kesesuaian portal ini kepada para graduan, Datin Badrunnisa, Ketua Pegawai Bakat Kumpulan Axiata berkata, "Kami di Axiata percaya bahawa 'kesediaan' untuk memulakan kerjaya adalah suatu yang memerlukan pembangunan diri di luar bidang akademik. Ready4Work, menjadi sebuah portal kendiri yang akan membolehkan penuntut merancang peralihan mereka ke alam pekerjaan pada kadar mereka sendiri sepanjang pengajian mereka di universiti ".

Bagi meningkatkan komitmen peserta industri dalam membantu negara ke arah memperbaiki generasi muda, Chua Chai Ping, Ketua Sumber Manusia untuk Accenture berkata, "Accenture amat berbangga untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan pengalaman serta hasil daripada kerjasama dengan TalentCorp ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 adalah amat memberangsangkan! "

Sri Nair, Managing Partner PwC dalam satu kenyataan berkata, "Melalui portal Ready4Work, kami berharap untuk berkongsi tips yang praktikal dengan para penuntut dalam menceburi alam pekerjaan buat kali pertama, di luar pembelajaran yang formal. PwC berbesar hati menjadi salah satu rakan pengasas inisiatif ini, dengan memberi capaian yang lebih luas melalui platform atas talian ini. Saya pasti syarikat-syarikat lain akan melihat kelebihan dalam usahama dengan TalentCorp dan UTM untuk meningkatkan kemahiran para graduan tempatan. "

Di antara kandungan yang terdapat dalam portal Ready4Work termasuk tips-tips dan persediaan temuduga; siri pembelajaran atas talian bagi kemahiran-kemahiran yang bernilai dari perpektif syarikat-syarikat.

Pelajar boleh mengakses Ready4work melalui http://ready4work.my atau portal MyLine di http://myline.utm.my.

IN THIS SECTION:

HAVE A MEDIA ENQUIRY?

Kindly contact our Press Office team through email.

Please note that these contact details are strictly for journalist enquiries only. 


share this page:
2018 Copyright Talent Corporation Malaysia Berhad | All Rights Reserved | Terms & Conditions
Ooops!
Generic Popup